รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3456

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 2 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 28 สค 2562 00:23:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 2
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 14:19:35 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 10:09:33 น.
************************************