รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3459

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 5 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 28 สค 2562 07:23:36 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 5
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:11:24 น.

ข้อมูล ณ 9 เมย 2563 21:00:45 น.
************************************