รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3482

 เรื่อง : เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 27 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [วริดา พันธุ์เสนา]
 วันเวลาที่ส่ง : 28 สค 2562 15:26:26 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:34:25 น.
 2.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:11:41 น.
 3.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 16:24:32 น.
 4.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 15:28:21 น.
 5.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 09:02:51 น.
************************************