รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3536

 เรื่อง : กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม"โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษาฯ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 30 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ชญานิน สารแสน]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 สค 2562 17:27:51 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม"โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น"
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 08:54:43 น.
 2.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2562 13:44:32 น.
 3.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 09:26:25 น.
 4.ท่าศาลาประชานุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 5.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 19:23:10 น.
 6.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 09:19:38 น.
 7.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กย 2562 16:25:12 น.
 8.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กย 2562 14:46:04 น.
 9.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 10:28:18 น.
 10. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 08:54:42 น.
 11.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 09:11:15 น.
 12.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 20:49:57 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:41:39 น.
************************************