รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/3550

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 256๒ กลุ่มที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 30 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 2 กย 2562 16:24:25 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 256๒ กลุ่มที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติม)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:26:19 น.
 2.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 17:04:21 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:02:50 น.
************************************