รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3679

 เรื่อง : แจ้งเลื่อนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 6 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 กย 2562 15:48:52 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งเลื่อนการจัดงานเวทีศักยาภพโรงเรียนมาตรฐานสากล จากเดิมวันที่ 9-11 กย.62 เป็น 22-24 กย.62 สถานที่และกิจกรรมคงเดิม และแจ้งการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 17 กย 62 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:33:52 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 07:53:21 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:16:20 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:27:51 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:30:19 น.
 6.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 15:30:43 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 10:27:47 น.
 8.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 11:37:31 น.
 9.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2562 10:08:47 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:05:55 น.
 11.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 13:45:12 น.
 12.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:56:20 น.
 13.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:38:27 น.
 14.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:07:05 น.
 15.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:18:19 น.
 16.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:37:23 น.
 17.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 กย 2562 12:38:33 น.
 18.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 10:05:21 น.
 19.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:53:28 น.
 20.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:38:28 น.
 21.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2562 09:00:16 น.
 22.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 23.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 07:52:12 น.
 24.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:44:43 น.
 25.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 14:02:51 น.
 26.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 13:56:14 น.
 27.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:59:03 น.
 28.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 11:07:11 น.
 29. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 10:45:04 น.
 30.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:20:41 น.
 31.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:23:40 น.
 32.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กย 2562 08:58:57 น.
 33.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:20:15 น.
 34.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 11:43:26 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 16:27:49 น.
************************************