รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3714

 เรื่อง : แจ้งครูบรรณารักษ์โรงเรียนขนาดเล็กเข้าอบรม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 10 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [นิคม กองเพชร]
 วันเวลาที่ส่ง : 11 กย 2562 12:43:12 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งครูบรรณารักษ์เข้าอรบมวันที่ 22 กย.62 ณ รร.ขามแก่นนคร
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 12:58:18 น.
 2.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:16:39 น.
 3.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:58:50 น.
 4.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:44:56 น.
 5.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 12:48:09 น.
 6.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 16:30:55 น.
 7.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 12:59:28 น.
 8.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 08:45:49 น.
 9.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:16:28 น.
 10.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:26:42 น.
 11.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:02:42 น.
 12.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 11:26:32 น.
 13.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:42:54 น.
 14.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:18:52 น.
 15.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 07:03:01 น.
 16.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:14:31 น.
 17.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 08:15:05 น.
 18.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 10:50:12 น.
 19.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:55:34 น.
 20.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 11:56:10 น.
 21.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:38:24 น.
 22.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:21:36 น.
 23.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 11:13:05 น.
 24.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:55:12 น.
 25.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:30:15 น.
 26.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:32:54 น.
 27.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 12:48:47 น.
 28.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:24:24 น.
 29.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:03:26 น.
 30.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:57:23 น.
 31.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 17:57:53 น.
 32.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 08:46:24 น.
 33.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:43:53 น.
 34.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 12:53:32 น.
 35.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:03:56 น.
 36.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:56:49 น.
 37.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กย 2562 10:39:42 น.
 38.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:38:33 น.
 39.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 40.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:23:42 น.
 41.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:52:34 น.
 42.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 43.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:07:03 น.
 44.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:12:08 น.
 45.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:22:14 น.
 46.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:45:50 น.
 47.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 08:52:49 น.
 48.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:30:16 น.
 49.ชุมแพวิทยายนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 50.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 07:56:07 น.
 51.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:09:10 น.
 52.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 15:49:33 น.
 53.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 14:02:23 น.
 54.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:13:02 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 06:01:20 น.
************************************