รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3789

 เรื่อง : เชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กย 2562 12:01:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สพฐ.โดย สมป. เชิญประธานเครือข่าย รองประธานเครือข่าย
เลขานุการ/ผช.เลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประชุมเพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด ในวันที่
22 กันยายน 2562 เวลส 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประดับดาว ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 13:01:42 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 14:13:51 น.
 3.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 09:10:17 น.
 4.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 14:41:36 น.
 5.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 13:42:52 น.
 6.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 12:55:19 น.
 7.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 13:37:04 น.
 8.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 13:16:47 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 14:46:56 น.
 10.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 12:15:11 น.
 11.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 14:02:48 น.
 12.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 09:10:01 น.
 13.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 09:00:14 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 06:53:36 น.
************************************