รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3696

 เรื่อง : ข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 18 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 กย 2562 15:55:54 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ส่ง สพม.25 ภายใน 25 กันยายน 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 16:22:06 น.
 2.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 15:55:19 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:20:56 น.
************************************