รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3791

 เรื่อง : แจ้งโรงเรียนเพื่อรับคูปองการศึกษา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 18 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 กย 2562 16:07:36 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
รับคูปองการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษภาค 9
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 08:50:23 น.
 2.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 3.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 09:19:31 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 09:03:18 น.
 5.คำแคนวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 6.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2562 14:09:34 น.
 7. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 10:33:08 น.
 8.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 11:51:54 น.
 9.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2562 18:55:13 น.
 10.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 10:50:01 น.
 11.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2562 22:28:48 น.
 12.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 14:12:35 น.
 13.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2562 11:15:43 น.
 14.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 09:36:27 น.
 15.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 08:06:23 น.
 16.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2562 16:48:13 น.
 17.นาจานศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:37:58 น.
************************************