รายละเอียดหนังสือ ด่วนที่สุดศธ 04255/3968

 เรื่อง : อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 27 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ประภาพร เมืองนาค]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 กย 2562 15:50:37 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 15:51:09 น.
 2.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2562 16:49:27 น.
 3.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 4.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:05:47 น.
 5.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 16:43:17 น.
 6.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 16:13:17 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:44:47 น.
************************************