รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4352

 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาจีน [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 24 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [นิคม กองเพชร]
 วันเวลาที่ส่ง : 24 ตค 2562 15:11:07 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ให้โรงเรียนสรุปผลรายงานการตามโครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีงบประมาณ 62
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 ตค 2562 15:18:48 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:46:43 น.
************************************