รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ04255/4405

 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 29 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [สุดารัตน์ ขุนอินทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 ตค 2562 09:04:23 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2562 09:05:02 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2562 12:43:37 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:21:14 น.
************************************