รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/ 4429

 เรื่อง : การอบรมครูที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 31 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 31 ตค 2562 14:52:53 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดอบรมครูที่เข้าร่วมโครงการในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning โดยกำหนดจัดอบรมครูฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังนี้1. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 25622. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 25623. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 08:46:39 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 15:04:39 น.
 3.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 15:28:17 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 14:55:19 น.
 5.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 10:51:46 น.
 6.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 16:24:27 น.
 7.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 07:52:03 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 15:28:13 น.
 9.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 10:43:24 น.
 10.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 พย 2562 11:31:22 น.
 11.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 14:15:41 น.
 12.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 11:01:53 น.
 13.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 10:25:59 น.
 14.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 10:02:07 น.
 15. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 16:01:22 น.
 16.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 14:59:35 น.
 17.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 15:48:35 น.
 18.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พย 2562 08:56:13 น.
 19.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 15:42:04 น.
 20.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 ตค 2562 19:32:24 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 06:26:17 น.
************************************