รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4489

 เรื่อง : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 5 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 5 พย 2562 17:01:11 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต โดย สพม.25 จำนวน 10 โรงเรียน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:25:06 น.
 2.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:48:42 น.
 3.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:53:09 น.
 4.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:26:30 น.
 5.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 09:05:03 น.
 6.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 14:06:43 น.
 7.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:11:35 น.
 8.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 09:51:32 น.
 9.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 08:00:41 น.
 10.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 05:30:08 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 09:36:26 น.
************************************