รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4514

 เรื่อง : การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 6 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [นิคม กองเพชร]
 วันเวลาที่ส่ง : 11 พย 2562 09:39:56 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย พร้อมทั้งรายงานผลผ่านระบบ e-mes
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 13:46:07 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:07:13 น.
************************************