รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4629

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและนำเสนอนวัตกรรม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 15 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 พย 2562 09:57:11 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมและนำเสนอนวัตกรรม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:07:25 น.
 2.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:31:13 น.
 3.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:00:37 น.
 4.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 14:57:06 น.
 5.มัธยมโพนเพ็กยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 6.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 12:23:30 น.
 7.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:38:04 น.
 8.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:56:37 น.
 9.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:32:00 น.
 10.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:19:42 น.
 11.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:54:31 น.
 12.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:44:36 น.
 13.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:14:28 น.
 14.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:21:52 น.
 15.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:24:34 น.
 16.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:13:47 น.
 17.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:01:34 น.

ข้อมูล ณ 3 กค 2563 05:09:55 น.
************************************