รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4631

 เรื่อง : ขอเชิญประชุม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 15 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 พย 2562 10:00:13 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 11:08:03 น.
 2.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:35:46 น.
 3.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:03:01 น.
 4.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 14:07:10 น.
 5.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:21:13 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:44:15 น.
************************************