รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4631

 เรื่อง : ขอเชิญประชุม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 15 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 พย 2562 10:06:51 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 15:44:41 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 14:32:51 น.
 3.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 15:19:14 น.
 4.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:26:41 น.
 5.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:46:54 น.
 6.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:23:21 น.
 7.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:09:51 น.
 8.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 พย 2562 08:56:27 น.
 9.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 13:09:36 น.
 10.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 11:00:40 น.
 11.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 14:08:48 น.

ข้อมูล ณ 10 เมย 2563 01:26:14 น.
************************************