รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4722

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 25 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 25 พย 2562 08:49:48 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์จัดนักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ ในวันพุทธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00น.
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 08:57:57 น.
 2.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 09:03:03 น.
 3.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 13:42:07 น.
 4.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 09:35:17 น.
 5.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 12:28:01 น.
 6.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 10:15:57 น.
 7.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 พย 2562 09:45:03 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:25:06 น.
************************************