รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4812-4821

 เรื่อง : การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วน ด่วน]

 หนังสือลงวันที่ : 2 ธค 2562
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 3 ธค 2562 13:50:59 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารในการตรวจสอบตามรายละเอียดที่แจ้ง
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 14:21:26 น.
 2.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 ธค 2562 07:48:00 น.
 3.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 16:22:20 น.
 4.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 5.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 13:52:57 น.
 6.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ธค 2562 15:14:48 น.
 7.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 14:02:32 น.
 8.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 15:16:10 น.
 9.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ธค 2562 16:11:00 น.
 10.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ธค 2562 11:19:14 น.
 11.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ธค 2562 08:32:17 น.

ข้อมูล ณ 3 กค 2563 05:23:11 น.
************************************