รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4993

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 12 ธค 2562
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 ธค 2562 16:12:42 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:23:41 น.

ข้อมูล ณ 3 กค 2563 04:31:17 น.
************************************