รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4993

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 12 ธค 2562
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 ธค 2562 16:13:52 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:48:39 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 06:42:41 น.
************************************