รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/5001

 เรื่อง : การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 ธค 2562
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 ธค 2562 16:21:31 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:24:00 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 22:29:54 น.
************************************