รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/9

 เรื่อง : ขอเชิญประชุม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 2 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มอำนวยการ [ประยงค์ พรมมา]
 วันเวลาที่ส่ง : 2 มค 2563 15:49:16 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เรียน ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มค 2563 16:33:39 น.
 2.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 09:40:36 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มค 2563 18:45:01 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 09:02:46 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2563 16:33:14 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 10:09:15 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 10:54:12 น.
 8.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มค 2563 16:13:06 น.
 9.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 08:08:49 น.
 10.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 08:36:51 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 09:19:29 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 23:23:45 น.
************************************