รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/27

 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 3 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 3 มค 2563 14:35:28 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 14:49:40 น.
 2.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มค 2563 10:32:54 น.
 3.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 14:56:56 น.
 4.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มค 2563 10:33:28 น.
 5.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 15:13:31 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 13:26:07 น.
************************************