รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/458

 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 31 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 1 กพ 2563 08:57:20 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 08:22:24 น.
 2.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กพ 2563 09:47:06 น.
 3.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 10:57:14 น.
 4.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กพ 2563 14:10:14 น.
 5.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 09:41:09 น.
 6.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 08:47:46 น.
 7.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 08:49:16 น.
 8.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 09:00:36 น.
 9.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 14:39:01 น.
 10.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กพ 2563 08:29:22 น.
 11.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 09:47:43 น.
 12.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 09:33:07 น.
 13.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กพ 2563 10:13:47 น.
 14.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กพ 2563 08:19:26 น.

ข้อมูล ณ 5 กค 2563 23:28:28 น.
************************************