รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/582

 เรื่อง : การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 7 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 กพ 2563 09:50:31 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 โดยให้โรงเรียนกัลยาณวิตรเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุนทรพจน์ฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กพ 2563 08:04:51 น.

ข้อมูล ณ 10 เมย 2563 01:35:45 น.
************************************