รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/529

 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายจ่ายค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 5 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [สุดารัตน์ ขุนอินทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 11 กพ 2563 14:10:51 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายจ่ายค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กพ 2563 14:32:58 น.

ข้อมูล ณ 24 กย 2563 06:12:04 น.
************************************