รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/713

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วน ด่วน]

 หนังสือลงวันที่ : 17 กพ 2563
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 20 กพ 2563 11:08:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและดพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.25 ในเดือนมีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 16:05:26 น.

ข้อมูล ณ 11 กค 2563 10:38:56 น.
************************************