รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/713

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วน ด่วน]

 หนังสือลงวันที่ : 17 กพ 2563
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 20 กพ 2563 11:13:10 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและดพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.25 ในเดือนมีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 14:24:36 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 12:26:26 น.
************************************