รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/790

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 20 กพ 2563
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 กพ 2563 13:48:53 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสรุปผลการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด สพม.25 รอบแรก จำนวน 13 โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สพม.25 เวลา 10.00 น.
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 14:15:20 น.
 2.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กพ 2563 08:23:46 น.
 3.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 14:06:24 น.
 4.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 15:09:18 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 13:49:56 น.
************************************