รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/861

 เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 27 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 กพ 2563 16:07:14 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 15:57:34 น.
 2.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มีค 2563 11:05:35 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:36:19 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 15:07:52 น.
************************************