รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1023

 เรื่อง : เรื่องแจ้งปฏิทินการออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียน [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 11 มีค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 11 มีค 2563 12:52:04 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เรื่องแจ้งปฏิทินการออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มีค 2563 13:09:46 น.
 2.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มีค 2563 13:52:50 น.
 3.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 09:49:57 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 14:29:58 น.
************************************