รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/1073

 เรื่อง : การกรอกข้อมูโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2563 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 มีค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 มีค 2563 10:11:04 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การกรอกข้อมูโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:51:27 น.
 2.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:27:07 น.
 3.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 13:26:35 น.
 4.มัธยมโพนเพ็กยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 5.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 10:17:56 น.
 6.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 08:09:38 น.
 7.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:52:54 น.
 8.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 15:26:15 น.
 9.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:42:24 น.
 10.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:43:32 น.
 11.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 10:17:45 น.
 12.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 08:32:12 น.
 13.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 11:53:12 น.
 14.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 13:50:37 น.
 15.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มีค 2563 12:19:19 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 13:45:36 น.
************************************