รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1252

 เรื่อง : แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 23 มีค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 23 มีค 2563 15:12:33 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนสามารถประเมินผ่านเว็บไซต์และ QR Codeที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 09:16:12 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 08:46:49 น.
 3.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มีค 2563 12:20:13 น.
 4.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 มีค 2563 22:46:24 น.
 5.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 15:01:07 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 10:08:22 น.
 7.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 08:27:22 น.
 8.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 11:04:16 น.
 9.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 เมย 2563 13:44:50 น.
 10.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 มีค 2563 22:48:50 น.
 11.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มีค 2563 12:52:01 น.

ข้อมูล ณ 10 เมย 2563 01:07:04 น.
************************************