รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ04255/1788

 เรื่อง : แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 20 พค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [วริดา พันธุ์เสนา]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 พค 2563 14:06:40 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน บริษัทเดอะวัน เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 14:08:42 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 09:37:49 น.
************************************