รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/2342

 เรื่อง : การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 9 กค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [วรัญญา หาปู่ทน]
 วันเวลาที่ส่ง : 10 กค 2563 15:38:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 09:31:22 น.
 2.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2563 10:27:29 น.
 3.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2563 11:50:40 น.
 4.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 07:56:01 น.
 5.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:26:41 น.
 6.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:50:58 น.
 7.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:13:30 น.
 8.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:30:34 น.
 9.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:59:49 น.
 10.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 16:54:15 น.

ข้อมูล ณ 9 สค 2563 15:51:42 น.
************************************