รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/2384

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนตฺ์ในการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 13 กค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กค 2563 10:53:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนตฺ์ในการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 14:34:29 น.

ข้อมูล ณ 28 กย 2563 11:56:26 น.
************************************