รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/658

 เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 9 กพ 2561
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [อริยภาพ ดิลกลาภ]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กพ 2561 10:55:17 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 13:32:46 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 16:11:30 น.
************************************