รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/667

 เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 12 กพ 2561
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [อริยภาพ ดิลกลาภ]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กพ 2561 11:01:40 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 15:20:10 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 19:13:12 น.
************************************