รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/701

 เรื่อง : การแต่งตั่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 13 กพ 2561
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล [อังคณา ธงชัย]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กพ 2561 14:49:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เอกสารตามรายการที่แนบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สันติพัฒนกิจวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 2.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 10:09:53 น.
 3.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 11:36:31 น.
 4.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 10:26:15 น.
 5.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 10:19:41 น.
 6.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 09:42:55 น.
 7.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 11:01:30 น.
 8. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 15:45:36 น.
 9.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 18:44:56 น.
 10.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 08:23:10 น.
 11.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 เมย 2562 19:27:32 น.
 12.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 เมย 2562 09:55:19 น.
 13.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 18:01:32 น.
 14.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 13:42:54 น.
 15.เวียงนครวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 16.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 เมย 2562 11:21:31 น.
 17.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 16:41:05 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 16:22:08 น.
************************************