รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/1694

 เรื่อง : ขอเชิญประชุม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 23 เมย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 25 เมย 2562 09:42:19 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 12:24:26 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 09:50:25 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 18:03:49 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 11:04:32 น.
 5.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 12:13:17 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 10:57:03 น.
 7.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 13:17:01 น.
 8.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 10:03:52 น.
 9.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 09:48:03 น.
 10.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 13:25:43 น.
 11.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 12:02:17 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 19:31:39 น.
************************************