รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/1772

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 30 เมย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 เมย 2562 13:51:06 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พค 2562 10:55:38 น.
 2.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 เมย 2562 13:57:01 น.
 3.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พค 2562 09:01:35 น.
 4.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 เมย 2562 14:40:16 น.
 5.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 เมย 2562 21:13:11 น.
 6.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 พค 2562 10:34:07 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พค 2562 12:30:35 น.
 8.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พค 2562 19:44:45 น.
 9.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 พค 2562 14:38:06 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 19:07:35 น.
************************************