รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1873

 เรื่อง : การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 2 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 พค 2562 10:26:06 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 12:10:26 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 14:20:38 น.
 3.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 10:46:32 น.
 4.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 10:29:44 น.
 5.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 10:47:01 น.
 6.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 12:59:19 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 14:17:27 น.
 8.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 13:35:07 น.
 9.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 14:44:31 น.
 10.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พค 2562 09:25:37 น.
 11.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 12:04:34 น.
 12.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 14:46:13 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 20:31:45 น.
************************************