รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/1878

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 7 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 พค 2562 14:41:38 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 16:57:22 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 16:00:54 น.
 3.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พค 2562 11:20:29 น.
 4.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พค 2562 16:21:58 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 19:09:30 น.
************************************