รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/2460

 เรื่อง : การติดตาม การดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" (Sister Schools) [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 24 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ประภาพร เมืองนาค]
 วันเวลาที่ส่ง : 25 มิย 2562 08:33:02 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การติดตาม การดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" (Sister Schools)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 มิย 2562 09:07:50 น.

ข้อมูล ณ 9 กค 2563 14:07:11 น.
************************************