รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2729

 เรื่อง : จัดส่งเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" (เพิ่มเติม) [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 9 กค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ไพทูรย์ นรสิงห์]
 วันเวลาที่ส่ง : 9 กค 2562 15:42:17 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
จัดส่งเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" (เพิ่มเติม)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 16:11:30 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 15:58:35 น.
 3.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 09:31:47 น.
 4.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 16:06:13 น.
 5.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 16:57:41 น.
 6.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 13:16:10 น.
 7.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 09:51:30 น.
 8.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 11:57:17 น.
 9.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 09:00:38 น.
 10.ท่าศาลาประชานุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 11.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 15:48:13 น.
 12.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 08:06:34 น.
 13.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 08:23:33 น.
 14.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 11:08:49 น.
 15.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 08:40:55 น.
 16.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 16:10:45 น.
 17.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 16:02:05 น.
 18.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 19.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 09:23:53 น.
 20.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 13:23:37 น.
 21.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 07:42:53 น.
 22.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 16:12:18 น.
 23.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2562 07:58:58 น.

ข้อมูล ณ 9 เมย 2563 22:14:38 น.
************************************