รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2830

 เรื่อง : รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปี2561 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 17 กค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ชญานิน สารแสน]
 วันเวลาที่ส่ง : 17 กค 2562 19:06:29 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปี2561
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:36:44 น.
 2.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:00:52 น.
 3.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:07:35 น.
 4.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 10:21:35 น.
 5.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:38:25 น.
 6.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 11:03:02 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 10:02:20 น.
 8.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 19:14:54 น.
 9.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:13:40 น.
 10.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 09:01:34 น.
 11.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 07:51:23 น.
 12.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 13.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2562 09:15:05 น.
 14.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:36:54 น.
 15.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 08:40:23 น.
 16.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2562 14:50:34 น.
 17.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2562 21:45:07 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:22:09 น.
************************************