รายละเอียดหนังสือ ที่04255/2647

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 5 กค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล [ชลิตา เดชบำรุง]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 กค 2562 11:15:24 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เอกสารรายการตามที่แนบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 11:46:03 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 12:59:03 น.
 3.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 08:05:44 น.
 4.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กค 2562 15:50:24 น.
 5.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 13:25:05 น.
 6.ท่าศาลาประชานุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 7.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 13:01:31 น.
 8.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 11:18:10 น.
 9.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 09:02:28 น.
 10.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 12:01:09 น.
 11.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 11:46:54 น.
 12.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 11:45:43 น.
 13.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 12:32:04 น.
 14.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 08:42:30 น.
 15.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 16:15:49 น.
 16.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กค 2562 14:18:33 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 23:46:47 น.
************************************